pomocspoleczna.ngo.pl
           www.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  niepełnosprawni »  Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi »  Ulgi w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy » 
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 16:16 12.01.2011
Ulgi w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy

(Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 320, poz. 10549 z późn. zm.)

Prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej ustalają władze danego miasta - dlatego też w różnych miejscach Polski (różnych miastach) osoby niepełnosprawne mogą korzystać z innych zwolnień/ rabatów. Poniżej, dla przykładu podajemy jakie ulgi obowiązują na terenie Warszawy.

>> Osoby, które ukończyły 70 lat życia mają prawo do:
- bezpłatnych przejazdów na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego zdjęcie i datę urodzenia.
   
>> Renciści i emeryci do ukończenia 70 roku życia mają prawo do:
- 50% ulgi w opłatach na podstawie imiennej legitymacji emeryta-rencisty, lub w przypadku jej braku na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty, albo wyciągu bankowego potwierdzającego jej pobieranie, łącznie z dokumentem tożsamości,
- 50% ulgi dla małżonka, na którego jest pobierany dodatek rodzinny, na podstawie aktualnej decyzji organu emerytalno-rentowego wraz z dokumentem tożsamości.
   
>> Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz wskazany przez nich opiekun mają prawo do:
- bezpłatnych przejazdów na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności (całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, grupę inwalidztwa) lub legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

>> Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy (po ukończeniu 26 roku życia) mają prawo do:
- 50% ulgi w opłatach na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub niezdolność do pracy albo legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
   
>> Osoby ociemniałe (oraz wskazany przez nich przewodnik) mają prawo do:
- bezpłatnych przejazdów na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.
   
>> Osoby upośledzone umysłowo (oraz ich opiekun) mają prawo do:
- bezpłatnych przejazdów na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

>> Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, ma prawo do bezpłatnych przejazdów na podstawie:
- ważnej legitymacji: placówki oświatowej (dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością), Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy ZG TPD, Polskiego Związku Głuchych,
- orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, o niezdolności do pracy, bądź orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności,
- ważnej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (wydanej przez zespół orzekający/ starostę).

>> Opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem (opisanej wyżej), ma prawo do bezpłatnych przejazdów jeżeli:
- podróżuje z dzieckiem - na podstawie dokumentu dziecka, bez ograniczeń trasy,
- podróżuje po dziecko lub po odwiezieniu dziecka - wyłącznie na trasie: dom - placówka oświatowa, ośrodek terapii, przychodnia lekarska, zakład opieki zdrowotnej - na podstawie zaświadczenia (z podanym adresem zamieszkania osoby podróżującej oraz adresem placówki) wydanego przez placówkę oświatową, ośrodek terapii, przychodnię lekarską, ZOZ.

>> Inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do;
- bezpłatnych przejazdów na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego). Do bezpłatnego przejazdu ma również prawo przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy na podstawie wskazania przez inwalidę.

 

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama