pomocspoleczna.ngo.pl
           www.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  niepełnosprawni »  Odliczenia podatkowe » 
Niepełnosprawni - sanatoria i turnusy rehabilitacyjne
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 13:38 06.08.2004
V. ODLICZENIA PODATKOWE

Podstawa prawna:
- ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 
 
Od podstawy opodatkowania (dochodu) można odliczyć:
1) koszty pobytu osoby niepełnosprawnej/dziecka niepełnosprawnego na turnusie rehabilitacyjnym, a także koszty pobytu na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, koszty pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
2) wydatki na odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa (znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innym środkiem transportu;
3) wydatki na odpłatny przejazd środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także w zakładzie, w którym przebywamy, korzystając z zabiegów rehabilitacyjnych.

Odliczamy tylko te wydatki, które sami ponieśliśmy, i które nie zostały nam zwrócone w jakiejkolwiek formie, np. z PFRON, NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
 
Przykład:
Koszt turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 1200 zł. Z PCPR otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 630 zł. W takim przypadku odliczamy 570 zł (1200 zł - 630 zł =570 zł).
 
Jeśli opłacamy całkowity koszt turnusu, to odliczamy całą kwotę.polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama