pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  mieszkalnictwo »  Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy »  Jak ubiegać się o dodatek » 
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 15:07 18.01.2011
Jak ubiegać się o dodatek
 1. Należy udać się do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania (np. może to być urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej) i pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
   
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
  Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
   
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
   
 4. Procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
  - ruchomości i nieruchomości,
  - zasobów pieniężnych.

  Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Podstawą do odmowy może też być stwierdzenie, że nasze gospodarstwo domowe składa się z mniejszej ilości osób, niż to podaliśmy w deklaracji składanej razem z wnioskiem o dodatek.

UWAGA: Sposób ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego nie jest prosty: porównanie dochodów, powierzchni i wydatków na lokal wymaga skomplikowanych obliczeń. W niniejszym opracowaniu staraliśmy się wskazać jakie czynniki są ważne przy ubieganiu się o pomoc - co decyduje czy zostanie nam ona przyznana. Jednak w oparciu o ten tekst nie jest możliwe ustalenie ze stuprocentową pewnością i w każdym przypadku czy przysługuje nam wsparcie czy nie. Zostanie to zbadane przez instytucję przyznającą dodatki. Kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji, warto wystąpić o dodatek, nawet jeśli nie jesteśmy pewni czy go otrzymamy. Ubiegając się o pomoc składamy wniosek. Urząd gminy czy OPS nie może odmówić przyjęcia wniosku, np. twierdzić, że i tak nie otrzymamy dodatku, bo za dużo zarabiamy. Możemy oczywiście otrzymać negatywną decyzję, ale nastąpi to po dokładnym sprawdzeniu naszego przypadku, a od decyzji będziemy mogli się odwoływać (piszemy o tym na końcu opracowania).

 

 

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama