pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  Zasiłki » 

Zasiłek rodzinny
Kwota zasiłku rodzinnego, dodatków i innych świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2012 r.:

  • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 
- z tytułu urodzenia dziecka: 1000 zł 
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5 roku życia 60 zł, powyżej 5 roku życia 80 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na zamieszkiwanie 90 zł, na dojazd 50 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 170 zł,  250 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego (z orzeczoną niepełnosprawnością lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: 400 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł.    

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:  80 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 1000 zł

Gminy a wysokość dodatków
Zasiłek rodzinny jest wypłacany w takich samych kwotach w całej Polsce. Jednak wysokości dodatków do zasiłku mogą być różne. Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków. Podwyższenie finansowane jest ze środków własnych gminy. Wymienione powyżej wysokości poszczególnych dodatków to zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych kwoty minimalne.


Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny od wynosi 153 zł.


Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne wynosi  520 zł (+ 100 zł dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach rządowego programu specjalnego)

 

Ostatnia modyfikacja: 17:14 31.10.2012

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama