pomocspoleczna.ngo.pl
           

Opracowania PSP:
Bezrobotni - pomoc, rejestracja, uprawnienia
Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
Obywatel w urzędzie
Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowewww.ngo.pl »  pomoc społeczna - polityka społeczna, opieka społeczna »  zasiłki »  Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej »  Zasiłek okresowy » 
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej
opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa"
Ostatnia modyfikacja: 17:03 17.01.2011
Zasiłek okresowy

Jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach:

  • długotrwała choroba,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny. Maksymalna wysokość zasiłku nie może przekroczyć 418 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej).

Minimalną wysokość zasiłku opisują dwie zasady. Po pierwsze - zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. Po drugie - zasiłek okresowy nie może być mniejszy niż:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – również 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Ta druga zasada to gwarancja wypłacenia 50% zasiłku okresowego. Opisany mechanizm pozwolą zrozumieć poniższe przykłady.

Przykład 1:
Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 201 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 477 zł. Różnica wynosi: 477 - 201 = 276 zł. Wysokość zasiłku okresowego to 276 zł. Gwarantowana kwota tego zasiłku - kwota którą musi wypłacić gmina/ OPS jeśli przyzna zasiłek, to 138 zł (276 zł * 50%).

Przykład 2:
Dochód trzyosobowej rodziny wynosi 720 zł (240 zł na osobę w rodzinie). Kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny to 1053 zł. Różnica wynosi: 1053 - 720 = 333 zł. Wysokość zasiłku okresowego to 333 zł. Gwarantowana kwota zasiłku w tym przypadku to 166,50 zł (333 zł * 50%).

 

polecamy w portalu
NOWY SERWIS ! ! !

powiadom o błędach | wersja do druku | ustaw jako startową | poleć tę stronę | kontakt | o portalu www.ngo.pl | reklama